Hotellklassificering

  • Den svenska hotellklassificeringen ingår i Hotelstars Union som är ett gemensamt klassificeringssystem för europeiska länder.

    Rapibos produkter kan utgöra upp till 25 poäng för hotellet i klassificeringen.

    Sedan 2010 har ett flertal länder och områden i Europa gemensam hotellklassificering.
    Hotell bedöms efter 270 kriterier och kan erhålla mellan 1 och 5 stjärnor.
    För hotell med extra många poäng inom respektive stjärnklass kan en Superior beteckning läggas till.

    Mer information om hotellklassificeringen finns på www.visita.se/hotelsinsweden

    Kontakta oss nu

Några av våra referenser