Ordlista

  • Här följer en lista på ord och förkortningar som förekommer i hotellbranchen.

Mermory Hotel

  • Hotell och konferens i Kista utanför Stockholm. Rapibo har byggt hemsidan från grunden och har en kontinuerlig kontakt och uppföljning.